”Passionen i vores projekter er båret af social ansvarlighed og socialt engagement.”

RYTTER A/S blev etableret i 1990 af arkitekt MAA Emanuel Rytter og er i dag en tegnestue med bred erfaring indenfor arkitektfagets mange arbejdsområder.
Passionen i vores projekter er båret af social ansvarlighed og socialt engagement.
Vi har stor erfaring med byggeri til brugergrupper, der stiller særlige krav til deres fysiske rammer, herunder; børn og unge, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende samt fysisk handicappede.

Vores arbejdsområder spænder vidt og vi har indgående kendskab til byggeriet – fra proces- og bygherrerådgivning til projektledelse, projektering og byggeledelse.
Fra nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til nye formål, samt restaurering af kirker og fredede ejen-domme. Vores projekter udvikles i tæt samarbejde med bygherre, brugere, ingeniører og specialkonsulenter for at sikre det optimale resultat.

Vores landskabsopgaver spænder fra udformning af friarealer og legeområder til børn  med særligt fokus på aktiviteter, materialer og sanse-motorisk indretning  til udarbejdelse af helhedsplaner for haveanlæg, parker og pladser.

Kapacitet
RYTTER A/S beskæftiger i dag:
1 arkitekt
1 ingeniører
1 landskabsarkitekt
1 administrativ medarbejder

Forsikringsforhold
Professionel ansvarsforsikring i Tryg police nr.: 670.4.532.090.003
Dækningssum ved personskade: DKR. 12,5 mio. Ved tingskade: DKR. 7,5 mio.

Selskabsform
Aktieselskab, ejet af Emanuel Rytter.

Rytter A/S
Arkitekter MAA & Landskabsarkitekter MDL
Lyngbyvej 369, 2820 Gentofte /
Stasevangsvej 10, 2970 Hørsholm

Tel.:+45 40295256
rytter@rytter-as.dk

CVR NR. 13441391