Slide 1
Projekt:Vinduesudskiftning
Bygherre:DAB
Areal:Facader
Landskab:-
Byggesum:7,5 mio
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning
Opført:2012-13

Nonnebanken, Køge
For, DAB, herunder Køge Almennyttigt Boligselskab, Nonnebanken, er Rytter Arkitekter totalrådgivere på en omfattende vinduesudskiftning og renovering af træværk og skure.
Projektet omfattede en større udskiftning af eksisterende vinduer og døre til nye, samt udhængsvinduer/karnapper på adresserne Nonnebanken 2-74 og 5-47, Klerkebanken 1-57 og 2-74, Provstebanken 1-57 og 2-54
Bebyggelsen indeholder 25 boligblokke i to plan, 3 fælleshuse i to plan, 1 forsamlingshus og 1 materialegård i et plan.
Hver boligblok indeholder et forskelligt og varieret antal boligtyper. Der findes 12 forskellige varianter og der er i alt 132 boligtyper, to ungdomsboliger, 2 vaskerier og et ejendomskontor. Boligtyperne varierer mellem et- og toplans-boliger og der er i alt 185 lejligheder.
Alle nye vinduer og døre vil blive udformet og dimensioneret som det vindue eller den dør som erstattes, dog med en enkelt undtagelse. I boligtyper med udhængsvindue/karnap erstattes dette med et vindue i fast ramme. Vinduet vil blive placeret i det eksisterende murhul og der ilægges en ny sålbænk i gesimssten – på samme vis som alle andre vinduer i bebyggelsen.