Slide 1
Slide 2
Slide 3
Projekt:Transformering, ombygning, totalrenovering og ny indretning
Bygherre:Nordea Danmark Fonden
Areal:Ombygget brutto Erhverv 4.500 m² og boliger 1250 m²
Landskab:-
Byggesum:60 mill.
Opgave:Totalentreprise
Rådgivning:Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning.
Opført:2009

Heeringsgaard, København K
For Nordea Danmark Fonden, har Rytter Arkitekter ombygget og indrettet af den fredet ejendom i Københavnshavneområde.
Projektet omfattede en større ombygning, renovering og restaurering af Heerings Gaard på Christianshavn.
Heerings Gaard består som bygningskompleks af ’Forhuset’ langs Overga-den n. Vandet, ’Bryghuset’, ’Parkhuset’ og ’Sidehuset’. Samtlige bygninger er fredet. Endvidere ligger mod Wildersgade Fabriksbygningen og Kontor-bygningen, der begge to er bevaringsværdige.
I forhuset indrettedes to lyse kælderlejemål til brug for galleri, kunstner-værksteder og cafe mm.
’Pakhuset’ og ’Fabriksbygningen’ blev nyindrettet som en samlet enhed til konference- og mødecenter med tilhørende spisesal, køkken og depoter mv. I stueplan indrettes konferencerum. På 1.sal indrettes spisesal samt møde- og undervisningsrum. På 2.sal ombygges eksisterende køkken, kanti-ne og depot rum.
I kontorbygningen blev indrettet dels til toiletfaciliteter samt depot- og renovationsrum for hele bygningskomplekset, dels til depot rum mv. for de overliggende lejemål. På 1.sal bibeholdes og restaureres den nuvæ-rende indretning til kontorformål. ’Sidehusets’ 2. og 3.sal indrettes i alt 2 lejligheder og på 4.sal indrettes et møderum.