Slide 1
Slide 2
Slide 3
Projekt:Tagudskiftning
Bygherre:DMI
Areal:Tag
Landskab:-
Byggesum:Etape 1: 7 mio. Etape 2: 4 mio.
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning
Opført:2009-11

Danmarks Meterologiske Institut (DMI), Lyngbyvej 100, København
Rytter Arkitekter været totalrådgivere på en omfattende tagudskiftning ud-ført over to etaper.
Projektet omfattede følgende renoveringsarbejder:

• Partiel udskiftning af paptag, herunder nedrivning af eksisterende tagbelægning inkl. lægter og ovenlysvinduer mv.
• Nedrivning af eksisterende isolering
• Opretning af tagflader
• Ny efterisolering af tagflader
• Nyt undertag inkl. afstandslister og lægter mv.
• Oplægning af ny tagbelægning
• Nye ovenlysvinduer i tagfladen inkl. underlag, lysninger, indfatnin-ger, vinduesplader mv.
• Udskiftning af zinkinddækninger
• Udskiftning af rendejern, tagrender og nedløb