Slide 1
Slide 2
Slide 3
Projekt:Workshop – bruger og medarbejderinvolvering programmering
Bygherre:Kommuner og private
Areal:-
Landskab:-
Byggesum:Afhængig af projekt
Opgave:-
Rådgivning:Totalrådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, projektering, mv.
Opført:2007-

Workshop: Bruger og Medarbejderinvolvering
Vi har gjort det til en vigtig del af hvert projekt at involvere bygherre, brugere og medarbejdere i alle projektets faser – ikke mindst i tilblivelsesprocessen.
Rytter Arkitekter finder således medarbejder- og brugerinvolvering utrolig vigtigt – ikke mindst i programmeringsfasen hvor vi som arkitekter skal ’klæ-des på’ med input om funktioner, behov og adfærdsrutiner i forhold til ek-sempelvis en organisatorisk vision, struktur, pædagogik mv.
Vores tilgang til brugerinvolvering er ligefrem og ukompliceret. Det handler kort og godt om at mødes i øjenhøjde og lytte til brugernes, medarbejdernes eller forældrenes ønsker. Vi ser rum og de fysiske rammer som et væsentligt ledelsesredskab, hvor pædagogik, nye arbejdsgange, metoder og strukturer kan implementeres og formidles direkte.
Vi har gennem flere projekter, hvad enten det omhandler nyetablering af børneinstitutioner, misbrugscentre, væresteder for sindslidende, kontorbyg-geri eller anlæg skabt et katalog af værktøjer til bruger inddragelse som vi benytter.
Rytter Arkitekter arrangerer blandt andet workshops og arbejdsgruppemøder for at afklare proces, behovsafdækning, ønsker og drømme til det nye projekt og ikke mindst, arbejdsfordeling og forventningsafstemning mellem brugere, bygherre og øvrige samarbejdsparter.