Børne og Ungeforvaltningen

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Projekt:Oplæg til indretningsproces
Bygherre:Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen
Areal:Grundareal: - m² Bruttoetageareal - m²
Landskab:-
Byggesum:-
Opgave:
Rådgivning:Bygherrerådgivning
Opført:2014-15
Børne og Ungeforvaltningen
Rytter Arkitekter er bygherrerådgivere for Børne og ungeforvaltningen i forbindelse med anskueliggørelse af indretningsmuligheder og behov jf. forvaltningens interne organisatoriske omstrukturering.