Slide 1
Slide 2
Slide 3
Projekt:Procesrådgivning
Bygherre:Københavns Kommunes Socialforvaltning
Areal:-
Landskab:-
Byggesum:Pulje 12 mio
Opgave:-
Rådgivning:Bygherre- og Procesrådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, skitsering mv.
Opført:2007

Bedre Borgerindgange i Socialforvaltningen
For Københavns Kommunes Socialforvaltning stod Rytter A/S bag en større undersøgelse og analyse af 22 borgerindgange
Det konkrete formål var dels at afdække de eksisterende forhold
i forvaltningens borgerindgange, dels at forestå en analyse af de fremtidige behov og forbedringsmuligheder.
Udfordringen var at skabe en flerfunktionel institution for de forskellige brugergrupper; børnene, pædagogerne, underviserene og administrationen.I programmeringsfasen lagde vi fokus på behovsafdækning og brugerinvolvering for afklaring af funktions- og nærhedsrelationer. Gennem workshops og åben dialog med en styregruppe bestående af socialforvaltningen, MR-Børn, repræsentanter fra ’Vilde læreprocesser’ samt en sikkerhedsrepræsentant.
Resultatet blev samlet i en rapport omfattende både en beskrivelse af de eksisterende forhold, samt en vurdering af konkrete og idéer til mulig løsningsforslag.
Formålet med undersøgelsen har været – gennem interview og besigtigelse
af forvaltningens Socialcentre, Rådgivningscentre og Handicapcentre:
• at konkretisere bygningsfysiske mangler og istandsættelsesbehov,
skalerer dem og foretage foreløbigt prisoverslag,
• at vurderer centrenes egne ønsker om istandsættelsesbehov,
• at udarbejde fremtidsscenarier for forbedring af eksisterende
forhold for samtlige borgerindgange,
• at inspirerer til egne overvejelser om fremtidige udviklingsmulighe-der Fx gennem udarbejdelse idéudkast mv.