Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Projekt:Transformering, ombygning, totalrenovering og ny indretning af modtagelsen, kantine, kontorer og samtalelokaler.
Bygherre:Københavns Kommune Socialforvaltningen
Areal:Ombygget brutto Etagearealer ca. 615 m²
Landskab:-
Byggesum:3,5 mio. / 2,1 mio.
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Programmering, skitsering, projektering, byggeledelse mv.
Opført:2010 / 2011

Alkoholcenter, Rådhuspladsen 77
For Københavns Kommune, Socialforvaltningen, har Rytter Arkitekter totalt ombygget og indrettet etagen til Alkoholcenter – Center for Misbrugsbehand-ling. Ombygningen omfattede etablering af modtagelse med reception, kanti-ne, sekretariat og 15 behandlerkontorer og møderum, køkken og HC- toilet og tilgængelighed.
Bygningen har tidligere været anvendt kontorfaciliteter for Plan og arkitektur og blev senest indrettet i 1972.
Væsentligt for opgaven har været at bevarer så meget at de oprindelige stuk og gerigter, således at rummenes storhed blev bevaret samtidigt med at de fungerer som moderne behandlerkontorer.
Designet signalerer et enkelt uformelt udtryk, der understøtter diskretion, overblik og ro for borgerne samtidig med optimale arbejdsforhold for sekreta-riatet placeret i hjørne salen. Alkoholcentret er indrettet med modtagelse og venteareal.
Rytter har desuden i 2011 stået for indretning og etablering af Alkoholcenter, Valby, beliggende Toftegårdsplads, Gl. Køge Landevej 3