Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Projekt:Transformering, ombygning, totalrenovering og ny indretning af borgerindgange, kantine og kursuslokaler
Bygherre:Københavns Kommune Center for Afklaring og Beskæftigelse
Areal:Ombygget brutto Etagearealer ca. 625 m²
Landskab:-
Byggesum:2009 – 2012: 3 mill. –
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Programmering, skitsering projektering, byggeledelse mv.
Opført:2009

Center for Afklaring og Beskæftigelse, Gl. Vasbygade
Rytter Arkitekter har i perioden fra 2009 til 2012 ombygget og nyindrettet Center for Afklarings og Beskæftigelses (CAB) borgerindgange, receptioner og kantine mv. Rytter Arkitekter yder pt. rådgivning i forbindelse med nyindret-ning af kursuslokaler til CABs jobsøgende borgere.
Bygningen har tidligere været anvendt som socialcenter.
Projektet har haft som formål at skabe attraktive, åbne og imødekom-mende rammer for borgerens møde med CAB med fokus på brugervenlig-hed og tilgængelighed. Samtidig har det været vigtigt at skabe et rum, der fordrer aktivitet, engagement og interaktion mellem borgerne. Til brug for projektet blev der udviklet et fælles designkoncept for CABs borgerind-gange med henblik på at styrke og ensarte centrets visuelle identitet. Designet signalerer et enkelt uformelt udtryk, der understøtter en lige-værdig og personlig kommunikation, som er uformel, uden at den bliver useriøs. Med indretningen har man desuden forsøgt at afspejle medarbej-dernes ønske om at møde borgerne i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres behov. Naturen er brugt som gennemgående tema med vægud-smykning og foliedekorationer udført i samarbejde med ATWTP (All The Way To Paris).