Slide 1
Slide 2
Projekt:Procesrådgivning
Bygherre:Københavns Kommune Socialforvaltning
Areal:Bygn 66, værksted: 90 m² Bygn 78, værested: 102 m² Bygn 81, sundhedsrum: 130 m²
Landskab:-
Byggesum:5,6 mio. DKR
Opgave:-
Rådgivning:Totalrådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, skitsering, hovedprojekt og bygge- og fagtilsyn
Opført:2007

Sundhedsrum og værestedet DugNad
Københavns Kommune
Rytter Arkitekter har ombygget og indrettet Sundhedsrum & Værested og snedkerværksted i tre fredede bygninger i ’Den Brune Kødby’.
Bygning 78 blev indrettet til værested med køkken og opholdsmuligheder for lokalområdets stofmisbrugere.
Bygningen var tidligere snedkerværksted for Husets teater, der blev flyttet og nyetableret i bygning 66. Ombygningen omfattede etablering af køkken med tilhørende depot, HC-toilet samt fælles opholdsrum.
Gårdrummet i direkte forlængelse af bygningen blev saneret og overdækket.
Bygning 81 blev indrettet Sundhedsrum for lokalområdets stofbrugere.
Nyindretning, generel istandsættelse til kontorlokaler til sundhedspersonalet samt kontor til DugNad. Desuden fællesmøde og samtalerum.
Projektet blev udført i samarbejde med DUGNAD og kunstneren; Kenneth Balfelt, og blev indrettet efter input fra brugerinvolverende workshops. Pro-jektet blev desuden fulgt at et byggeudvalg af fagkompetente folk nedsat af SOF.