Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Projekt:Nybyggeri, konvertering og ombygning Kontorbyggeri og boliger
Bygherre:Center for Døve
Areal:Ombygget brutto Etagearealer 7.416 m²
Landskab:Grundareal 28.541 m²
Byggesum:80-100 mio. DKR
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, projektering, mv.
Opført:2009 – 2014

Center for døve, Herlev
For Center for Døve, har Rytter Arkitekter udarbejdet et helhedsplan for centrets område der består af hhv. boliger, produktionslokaler, administration mv.
Center for Døves virksomhed omfatter døgn-, dag- og fritidstilbud. Center for døve har således siden 2009 gennemgået en større ombygning af eksisterende ældre betonbyg-geri til moderne to-rumsboliger. I 2012 afsluttes byggeriet af et nyt kontorbyggeri til administrationen, videns- og kompetencecenter.
Center for Døve fungerer som en ’mini landsby’ hvor beboerne foruden private boliger og nærmiljøer og går på arbejde i aktivitetscenteret. I fritiden tilbydes ligeledes fælles-aktiviteter med café og kantine, filmfremvisning mv.
Rytter A/s afholder løbende brugerinddragende workshops med medarbejder og beboere om byggeprojekterne der udføres i etaper. Samtlige medarbejdere i Admini-strationen, Kompetencecentret og Videnscenter var således involverede i udformnin-gen af deres nye kontorbyggeri.
Udearealerne bearbejdes i en helhed, hvor der skabes en variation af offentlige plad-ser, gårdrum, private gårdrum og sanse haver med oplevelses stier, sansemotoriske implementerede redskaber, ’ledelinier’, lys og skiltning.
I foråret 2012 færdiggøres et nybygget kontorbyggeri på 1425 m² samt de offentlige pladser med nyt amfiteater, sanseanlæg, pladser og stianlæg.