Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Projekt:Nybyggeri, konvertering og ombygning Kontorbyggeri og boliger
Bygherre:Center for Døve
Areal:Ombygget brutto Etagearealer 7.416 m²
Landskab:Grundareal 28.541 m²
Byggesum:80-100 mio. DKR
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, projektering, mv.
Opført:2009 – 2014

Center for døve, Herlev
RYTTER A/S har udarbejdet en helhedsplan for centrets område bestående af hen-holdsvis boliger, produktionslokaler, administration mv.
Center for Døves virksomhed omfatter både døgn-, dag- og fritidstilbud, og centeret har siden 2009 gennemgået en større ombygning af det eksisterende, ældre beton-byggeri, som vi har forvandlet til moderne to-rumsboliger. I 2012 afsluttedes byggeriet af et nyt kontorbyggeri til administration, videns- og kompetencecenter.
Center for Døve fungerer som en ”mini landsby,” hvor beboerne – foruden private boliger og nærmiljøer – også går på arbejde i aktivitetscenteret. I fritiden tilbydes fællesaktiviteter med café, kantine, filmfremvisning mv.
RYTTER ARKITEKTER afholder løbende brugerinddragende workshops med medarbej-dere og beboere om byggeprojekterne, som udføres i etaper. Samtlige medarbejdere i Administrationen, Kompetencecentret og Videns-center var således involverede i udformningen af deres nye kontorbyggeri.
Udearealerne bearbejdes i en helhed, hvor der skabes en variation af offentlige plad-ser, gårdrum, private gårdrum og sanse-haver med oplevelses-stier, sansemotoriske implementerede redskaber, ’ledelinier’, lys og skiltning.
I foråret 2012 færdiggjordes et nybygget kontorbyggeri på 1.425 m² samt de offentlige pladser med nyt amfiteater, sanseanlæg, pladser og stianlæg.