Nærum Kirke

For Nærum Kirke har Rytter Arkitekter udarbejdet skitseprojekt, projektforslag
og planteplan for ny beplantning af arealerne omkring kirken.