Davids kirken

For Davids Kirke I Koldinggade på Østerbro, har Rytter Arkitekter udarbejdet
hovedprojekt og ført byggetilsyn for ny forplads til kirken med gangvenlige
belægninger og nye træer plantet i rodvenlig befæstelse.