Slide 1
Slide 2
Slide 3
Projekt:Transformering, ombygning og totalrenovering af børnehave
Bygherre:Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen
Areal:Ombygget brutto Etagearealer 335 m²
Landskab:Grundareal 3000 m²
Byggesum:8,5 / – 3,4 mill.
Opgave:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Programmering, skitsering, projektering, byggeledelse mv.
Opført:2009 – 2012

Tørvslettegård, Udflytterbørnehave
For Københavns Kommune, har Rytter Arkitekter ombygget og indrettet en udflytterbørnehave i tidligere beboelses – og landejendom.
Bygningen og udearealer gennemgik en totalombygning, renovering og istandsættelse for at kunne opfylde institutionens behov.
Der var fokus på at etablerer institutionens energirigtigt byggeri og der blev ligeledes etableret jordvarmeanlæg, rodzoneanlæg, hegn og belægninger, ventilationsanlæg, nyt tag, ny trappe indvendigt, 2 nye brandtrapper udven-digt, nye gulve, nye lofter og delvis nye vægge samt toiletter, puslerum, va-skerum og køkken mm.
Institutionen ligger i naturskønneomgivelser der dog blev bearbejdet til opti-malt at kunne stimulerer og understøtte børnenes frie udfoldelser udendørs.
Institutionen står netop nu overfor at skulle udvides i en eksisterende lade, der renoveres, ombygges og ny indrettes.
Projektet har som resten af institutionen fokus på energirigtig byggeri og etableres med jordvarmeanlæg og friskluft ventilation m. vejr og CO2 censor for regulering af luftskiftet i grupperum.