Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Projekt:Transformering, ombygning, totalrenovering og ny indretning af daginstitution
Bygherre:Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltningen
Areal:Ombygget brutto Etagearealer 833 m²
Landskab:Legeplads 385 + 450 m²
Byggesum:10 mio. DKR
Opgaveform:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning: Programmering, skitsering, projektering, byggeledelse mv.
Opført:2009

‘Snorretoppen’, Daginstitution, Islandsbrygge 35
For Københavns Kommune, har Rytter Arkitekter totalt ombygget og indrettet integreret institution i den bevaringsværdige ejen-dom Islandsbrygge 35. Ejendommen har tidligere huset miljøfor-valtningen.
Bygningen er indrettet til integreret daginstitution for 36 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn, 11 udflytter børnehavebørn samt produktionskøkken og administration- og personalefaciliteter.
Ambitionen var at bevare så meget som muligt af den eksisteren-de bygning, da ejendomme fremstår som godt traditionelt byggeri af særlig fin karakter.
Vi har bestræbt os på en fordeling af aktiviteter og funktioner der lægger naturligt op til eksisterende rum. Projektering måtte tage hensyn til bygningens særlige karakter med fokus på bevarelse og istandsættelse af stuk, fyldningsdøre og gerigter mv. og samtidig leve op til alm. myndighedskrav til institutions byggeri.
Ny anlagt et nyt stort udeareal med liggehal og legeplads til institutionen