Slide 1
Slide 2
Projekt:-
Bygherre:Københavns Kommunes
Areal:Bruttoareal : Fri arealer 450 m²
Landskab:-
Byggesum:1,5 mio. DKR
Opgaveform:Hovedentreprise
Rådgivning:Totalrådgivning, Arkitektrådgivning og land-skabsarkitektrådgivning
Opført:2008

Kongens Have Børnehave, København K
For Københavns Kommune, har Rytter Arkitekter indrettet udearealer med skure og liggehal for institutionen Kongenshave.
Projektet omfattede foruden ombygning af Slotsforvalterboligen til Kongens Have Børneha-ve og ændring af garderobefohold for gartnerene i Overvintringshuset i Kongens Have. Ny etablering af udearealerne med legeplads. Legepladsen blev indrettet med fokus på et naturlig samhørighed med den omkringliggende have, hvor elementer som skilderhus og andet med reference til Rosenborgslot blev indarbejdet i legepladsen.