01 2015


01 2015

2015-02-09 Søgårdsvej 03

SØGÅRDSVEJ 4-6

Rytter Arkitekter har stået for den omfattende facaderenovering med vinduesudskiftning og istandsættelse af altaner på A/B Søgårdsvej smukke ejendom.

Der er lukket for kommentarer.